Now showing items 1-2 of 2

  • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2014-09-06) 

    Chodyński, Andrzej (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
    Zaprezentowano rozwój pojęcia jakości ekologicznej poczynając od ogólnego pojęcia jakości do miejsca jakości ekologicznej w koncepcji TQEM (Total Quality Environmental Management). Zwrócono uwagę, że jakość ekologiczna ...
  • Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej (added: 2014-07-15) 

    Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008-12)
    The paper presents the results of research carried out in July and August 2008 in all tax chambers in Poland, taking into account the changes which took place in tax administration in the last 5 years. The aim of the ...