Now showing items 1-9 of 9

 • Legitymizacja przedsiębiorstwa a triada strategicznych działań w zakresie CSR: Przedsiębiorczość – Innowacyjność – Jakość (added: 2020-10-12) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2017)
  W artykule omówiono triadę działań na rzecz odpowiedzialności organizacji, która obejmuje odpowiedzialną przedsiębiorczość, odpowiedzialną innowacyjność i odpowiedzialną jakość. Celem działań w ramach triady jest budowa ...
 • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2014-09-06) 

  Chodyński, Andrzej (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  Zaprezentowano rozwój pojęcia jakości ekologicznej poczynając od ogólnego pojęcia jakości do miejsca jakości ekologicznej w koncepcji TQEM (Total Quality Environmental Management). Zwrócono uwagę, że jakość ekologiczna ...
 • Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: Innowacyjnego i legitymizacji (added: 2020-10-12) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2016)
  W artykule omówiono pojęcie synergii oraz wskazano na możliwości wykorzystania tego zjawiska w realizacji odpowiedzialnych innowacji. Zaprezentowano pojęcie odpowiedzialnych innowacji i omówiono synergię procesów, wykorzystując ...
 • Proces legitymizacji organizacji odpowiedzialnej społecznie (added: 2020-10-12) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015)
  W artykule zaproponowano model procesu legitymizacji organizacji odpowiedzialnej społecznie. Opisano możliwość wykorzystania współczesnych teorii zarządzania i doświadczeń z realizacji CSR oraz sustainability w realizacji ...
 • The specific nature of knowledge transfer in municipal organisations (added: 2020-10-13) 

  Prorok, Magdalena; Pietruszka-Ortyl, Anna (MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2018)
  Objectives: The main objectives of this paper are to determine the conditions of the transfer of knowledge in municipal enterprises, to identify the subprocesses of knowledge transfer along with the methods used in their ...
 • Wartość kulturowa a zasada podwójnej maksymalizacji (added: 2021-01-12) 

  Mirski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012)
  Cultural behavior, as well as economic, can be divided into passive behavior (consumption of cultural goods) and active (production of cultural goods). In the field of cultural behavior we also have to deal with limited ...
 • Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej (added: 2014-07-15) 

  Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008-12)
  The paper presents the results of research carried out in July and August 2008 in all tax chambers in Poland, taking into account the changes which took place in tax administration in the last 5 years. The aim of the ...
 • Zarządzanie wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem medialnym (added: 2021-01-13) 

  Mirski, Andrzej (Uniwersytet Jagielloński, 2013)
  Nowadays values plays important role in the modern management. The essence of management values in the company is taking care by managers about the most important values, putting them on, promoting, compliance and control. ...
 • Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych (added: 2021-01-11) 

  Mirski, Andrzej (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, 2014)
  The paper will be presented the issue of knowledge management and talent in the company. As part of this management plays a special role training of human resources, which allows you to fully develop their potential employees ...