Now showing items 1-1 of 1

  • Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego (added: 2017-07-23) 

    Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
    The subject of this paper is the question of the “initial composition” of citizens of the revived Polish state i.e. the Republic of Poland, which uses the example of the former Austrian Partition due to a considerable ...