Now showing items 1-2 of 2

  • Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych (added: 2021-01-08) 

    Uberman, Ryszard; Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015)
    W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny ...
  • Problemy ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze (added: 2021-01-08) 

    Uberman, Robert; Uberman, Ryszard (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2017)
    Przedmiotem artykułu są problemy dotyczące zasad i sposobów ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze. Przeanalizowano obecnie obowiązujące przepisy prawa, regulującego zawieranie umów o użytkowanie górnicze złóż ...