Now showing items 1-1 of 1

  • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2014-09-06) 

    Chodyński, Andrzej (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
    Zaprezentowano rozwój pojęcia jakości ekologicznej poczynając od ogólnego pojęcia jakości do miejsca jakości ekologicznej w koncepcji TQEM (Total Quality Environmental Management). Zwrócono uwagę, że jakość ekologiczna ...