Now showing items 1-20 of 122

  Title
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego [1]
  Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [1]
  Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam [1]
  Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign) [1]
  Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis [1]
  Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane [1]
  Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lipca 2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska [1]
  Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4oC and 25oC [1]
  Clinical review of physical therapy intervention for ataxia [1]
  Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke [1]
  Dawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych [1]
  Determinants of physical activity in adult population vs. existing recommendations [1]
  Dynamizm bytu ludzkiego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca [1]
  Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne cz. I [1]
  Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne cz. II [1]
  Election Campaign for Local Government in the Perspective of Local Government Press [1]