Now showing items 1-20 of 161

  Title
  Activities of the Customs Service aimed at Combating Crime in Trade as an Element of Securing the Effective and Efficient Collection of Budget Revenue [1]
  Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii [1]
  Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego [1]
  Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego [1]
  Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [1]
  ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF CANTHARELLUS CIBARIUS FROM IN VITRO CULTURE ENRICHED IN ZINC [1]
  Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam [1]
  Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign) [1]
  Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis [1]
  Architektoniczne huby: dobudówki, doklejki, zszycia – awangardowe kreacje czy wyraz nowych potrzeb [1]
  Association between PM10 air pollution and birth weight after full-term pregnancy in Krakow city 1995–2009 – trimester specificity [1]
  Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane [1]
  Azyl kościelny w protestanckim Gdańsku w świetle incydentu z 1700 roku, opisanego w diariuszu syndyka miejskiego Johanna Ernesta von der Lindego [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lipca 2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska [1]
  Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4oC and 25oC [1]
  Clinical review of physical therapy intervention for ataxia [1]
  Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke [1]
  Composition and Biological Properties of Agaricus bisporus Fruiting Bodies – a Review [1]
  CUSTOMS SECURITY AND RISK IN THE LEGAL ENVIRONMENT AND THE COMPETITIVENESS OF EU ENTERPRISES PARTICIPATING IN INTERNATIONAL TRADE [1]