Now showing items 41-60 of 220

 • Filmowa biografia łódzkich awangardzistów (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2018)
  Tekst Anny Taszyckiej mówi o eksperymentalnym filmie Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna (2018) w reżyserii Borysa Lankosza, w którym zagrali Agata Buzek i Łukasz Simlat. Autorka rozpatruje film Lankosza w kontekście ...
 • Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego (added: 2020-12-07) 

  Srogosz, Tomasz (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych, 2009)
  "Zjawisko upadłości państwa wymaga pogłębionej analizy nie tylko politologicznej, ale i prawnomiędzynarodowej. Trzeba bowiem odpowiedzieć na wiele ważnych pytań: 1) jakie konsekwencje prawnomiędzynarodowe niesie za sobą ...
 • Status prawny nieoznakowanych żołnierzy w wojnie hybrydowej (added: 2020-12-07) 

  Srogosz, Tomasz (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych, 2015)
  “Little green men” play an important role in hybrid conflicts. The term emerged during the Crimean crisis, when the international community was faced with the activities of unmarked armed forces whose nature did not ...
 • Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2003)
  "Przedstawiając problematykę odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała w kodeksach karnych z roku 1969 i 1997 warto przypomnieć, choćby w skrócie, sytuację, ...
 • Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2004)
  Artykuł omawia zaprezentowaną na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego problematykę odpowiedzialności za wypadek drogowy osoby szkolonej w zakresie kierowania pojazdem samochodowym lu b zdającej egzamin na prawo jazdy oraz ...
 • Demokratyczna Unia Kobiet (added: 2020-12-01) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2010)
  Z wprowadzenia: "Klimat roku 1989 był dla organizujących się na nowo środowisk kobiecych szansą na wpisanie swych celów i interesów w kształtowanie się nowego systemu politycznego państwa. Były po temu co najmniej ...
 • Opłaty melioracyjne a opłaty inwestycyjne (added: 2020-11-30) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Na początku 2002 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, które zastąpiło Prawo wodne z 1974 r. Prawo wodne przyjęło jako naczelną, wynikającą z Konstytucji, zasadę zrównoważonego rozwoju, dostosowując do niej zadania, ...
 • Społeczna szkodliwość czynu – wybrane zagadnienia na przykładzie wykroczenia typizowanego w art. 87 KW (added: 2020-11-30) 

  Pawlik, Renata (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2013)
  Powodami kryminalizacji, a zarazem głównymi czynnikami skłaniającymi ustawodawcę do objęcia karalnością określonego rodzaju zachowań są spostrzeżenia, że jakieś dobro prawnie chronione doznaje uszczerbku lub jest nim ...
 • Znamię stanu pod wpływem środka odurzającego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu karnego (added: 2020-11-30) 

  Pawlik, Renata (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014)
  Problem stanu pod wpływem środka odurzającego, stanowiącego m.in. znamię przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sygnalizowany od dawna w doktrynie i judykaturze, słusznie został dostrzeżony przez Komisję ...
 • China's Trade with ASEAN Nations: CAFTA Perspective (added: 2020-11-27) 

  Majchrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
  1 stycznia 2010 roku zaczęła działać nowa strefa wolnego handlu między Chinami a Stowarzyszeniem Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), czyli tzw. CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement). Jest to aktualnie najbardziej ...
 • Analiza potrzeb jako pierwszy krok w doborze materiałów dydaktycznych (added: 2020-11-25) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018)
  W przypadku materiałów dydaktycznych w nauczaniu języków obcych dla celów zawodowych mamy do czynienia z sytuacjami rozpiętymi szeroko na osi kontinuum. Z jednej jej strony znajdują się języki specjalistyczne, dla których ...
 • Realizacja wymagań dotyczących kształcenia językowego na wyższych uczelniach na podstawie analizy wybranych przykładów (added: 2020-11-25) 

  Sendur, Agnieszka M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016)
  The implementation of new regulations concerning language abilities of university students has sparked a discussion regarding the nature of university foreign language classes as well as effective methods of teaching. ...
 • Certyfikacja znajomości języków obcych dla celów specjalistycznych – Między teorią a rzeczywistością (added: 2020-11-24) 

  Sendur, Agnieszka M. (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 2020)
  A certificate proving the holder’s proficiency in a foreign language for specific purposes (LSP) should guarantee that the person submitting such a document is able to perform specific professional tasks using the ...
 • Powstawanie i kontynuacja państw Afryki Subsaharyjskiej: od państwa jurydycznego do empirycznego (added: 2020-11-20) 

  Srogosz, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009)
  The problem of weakness of state structures in the Sub-Saharan Africa results from international law conditions of decolonization. The postcolonial states were created on the basis of the self-determination of “colonial ...
 • Świadkowie. Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego (added: 2020-11-16) 

  Preizner, Joanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010)
  The starting point is the explanation of how Zofia Nałkowska got the story idea for her most famous book Medallions while working on the Committee for Investigation of Nazi War Crimes in Poland. The author then proceeds ...
 • Kilka refleksji na temat polityki „dobrej zmiany” (added: 2020-11-13) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2017)
  "Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami narastania politycznego napięcia, wywołanego cyniczną próbą szybkiego przejęcia przez PiS kontroli nad całością polskiego sądownictwa. W atmosferze politycznego skandalu partia ...
 • Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski (added: 2020-11-10) 

  Budzowski, Klemens; Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
  Artykuł jest krótką analizą potencjału gospodarczego Małopolski. Współczesna Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału międzynarodowego, dużym, chłonnym rynkiem, jednym z najlepszych w kraju zapleczem ...
 • W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej (added: 2020-10-28) 

  Świerczyńska, Jowita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, 2019)
  Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji ...
 • Notatki z wygnania. Skibet. Hatikvah (1970/2010) i Return to Poland (1981) Mariana Marzyńskiego (added: 2020-10-26) 

  Preizner, Joanna (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019)
  Marian Marzyński jest znanym i cenionym twórcą filmów dokumentalnych, w których, bazując w dużej mierze na własnej biografii, opowiada o trudnych polsko- żydowskich relacjach oraz dwudziestowiecznej historii. Charakterystyczny ...
 • E-usługi w obsłudze celnej − wybrane aspekty z punktu widzenia działań kontrolnych w ruchu granicznym (added: 2020-10-23) 

  Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016)
  Kontrola celna, będąca głównym atrybutem obsługi celnej w ruchu granicznym, jest często negatywnie postrzegana przez kontrolowanych. Służba Celna, mając na uwadze, że niezwykle istotny jest sposób jej przeprowadzania, ...