Now showing items 21-40 of 220

 • Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Ryszard; Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015)
  W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny ...
 • Własność państwowa przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011)
  Niniejszy artykuł omawia kwestię własności państwowej w sektorze paliwowo- -energetycznym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie wybranych krajów. Przedstawiony rys historyczny pokazuje szerszy kontekst ...
 • Ryzyko fazy inwestycyjnej projektu górniczego a wycena wartości złoża (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015)
  Prezentowany artykuł zawiera analizę adekwatności standardowych metodologii oceny ryzyka projektów wypracowanych w nauce finansów do oceny ryzyka fazy inwestycyjnej projektu górniczego i wpływ ich stosowania na wartość ...
 • Wybrane problemy wyceny nieruchomości z prawem do złóż kopalin dla potrzeb ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2016)
  Prezentowany artykuł zawiera identyfikację największych problemów występujących podczas przygotowywania wycen nieruchomości ze złożami kopalin będących przedmiotem użytkowania wieczystego. Na wstępie przeprowadzono krótką ...
 • Problemy ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert; Uberman, Ryszard (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2017)
  Przedmiotem artykułu są problemy dotyczące zasad i sposobów ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze. Przeanalizowano obecnie obowiązujące przepisy prawa, regulującego zawieranie umów o użytkowanie górnicze złóż ...
 • Ocena przydatności podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011)
  Prezentowany artykuł dotyczy możliwości i celowości wykorzystania podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych. Autor koncentruje się na AGG Typu I i II tj. związanych z pracami geologiczno- poszukiwawczymi ...
 • Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin (added: 2021-01-08) 

  Uberman, Robert (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2012)
  Prezentowany artykuł dotyczy problematyki wyceny niezagospodarowanych złóż kopalin, z których wydobyte surowce nie mogą być sprzedawane na szerokim rynku w stanie nie przetworzonym, a ich konwersja na produkty rynkowe ...
 • Piękno jako oblicze świętości w kaplicy brata Klausa Petera Zumthora (added: 2021-01-07) 

  Stec, Barbara (Politechnika Białostocka, 2017)
  The focus of this research study is the interdependence between beauty and holiness in Peter Zumthor’s Bruder Klaus Field Chapel. Pursuant to Zumthor’s intuition and experience, it has been assumed that beauty can be ...
 • Sunlight and atmosphere in the Ark of the Lord Church in Krakow (added: 2021-01-07) 

  Stec, Barbara (Politechnika Krakowska, 2019)
  The article presents the relationship between sunlight and the atmosphere of the architecture of the Ark of the Lord Church in Krakow and outlines the history of this church. The research method was based on analysis of ...
 • The past, present and future of clinical legal education in Poland (added: 2020-12-17) 

  Mamak, Kamil; Kowalska, Katarzyna Julia; Milan, Ewelina; Klimek, Paweł (Northumbria University School of Law, 2018)
  This paper was written by four lecturers, who are employed at different universities located in Poland's two largest Cities: Warsaw and Cracow. Two of these universities are financed by the government and the other two are ...
 • Inicjacja i śmierć. Obsesje Nicolasa Roega (added: 2020-12-16) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2006)
  The aurhoress introduces us to the filmmaking of the British director, its typical storylines and themes, concentrating on an analysis of two films: 'Walkabout' and 'Don't Look Now'. By selecting the films whose focus is ...
 • Świat na wspak. Przygoda człowieka poczciwego Franciszki i Stefana Themersonów jako film-walizka (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2010)
  Autorka podejmuje się przeanalizowania "Przygody człowieka poczciwego" (1937) w oparciu o projekcję wspak. Możliwość odtwarzania filmu od końca do początku sugerował w 1975 r. sam Stefan Themerson w liście do Clyde’a ...
 • Bent, czyli bliżej Becketta (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
  The authoress analyses 'Bent', a Sean Mathias film from 1997. The action of the movie takes place in the 1930s, in Nazi controlled Germany. The main character of the film, Max (Clive Owen) ends up in concentration camp in ...
 • Cicha rewolucja: kobieca perspektywa w filmie dokumentalnym w Polsce (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2018)
  Autorka opisuje nowe zjawisko, czyli kobiecą falę w dokumencie, na przykładzie analizy dwóch filmów: „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej (2016) oraz „Więzi” w reżyserii Zofii Kowalewskiej (2016). W obydwu przypadkach mamy ...
 • Surfikcja Przygody człowieka Poczciwego Franciszki i Stefana Themersonów (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2007)
  The authoress re-examines one of the first experimental avant-garde films made in Poland in an inter-war period of 1918-1939. She identifies its auto-thematic elements and tries to find out what roles they play in a film ...
 • Św. Performer (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2016)
  Tekst jest analizą porównawczą filmów: Performer (2015, reż. Ł. Ronduda, M. Sobieszczański) oraz Rekolekcje (1977, reż. W. Leszczyński). Autorka umieszcza pierwszy z nich w kontekście współczesnego zwrotu kinematograficznego ...
 • Mit, aktor, człowiek Rozmowa z Dorotą Karaś, autorką książki "Cybulski. Podwójne salto" (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2017)
  "Doroto, chciałabym cię na początku naszej rozmowy spytać, do jakich archiwów udało ci się dotrzeć podczas pracy nad książką Cybulski. Podwójne salto? Na pewno do archiwum Instytutu Teatralnego, a gdzie jeszcze? PWST? W ...
 • Pokaż mi, czego nie widziałem – opowiedz mi, o czym nie słyszałem. Z Marianem Marzyńskim rozmawia Anna Taszycka (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2020)
  "Może zaczniemy od tego, że pracował Pan jako wykładowca w Rhode Island School of Design w USA. Kiedy to było i jak długo trwało? To było w latach 1972–1976. Do mojego przyjazdu była tam fotografia i raczkujący film. ...
 • Co widać z okien neoawangardy? "Z mojego okna" (1978–1999) Józefa Robakowskiego i "Czarny kwadrat na białym tle mieszka w widoku z mojego okna" (2017) Tobiasza Jędraka (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2019)
  Autorka porównuje dwa filmy artystów różnych generacji. Z mojego okna to jeden z najbardziej znanych filmów wideo Józefa Robakowskiego. Z kolei mniej znana praca artysty młodszego pokolenia Tobiasza Jędraka już samym ...
 • Kino stylu zerowego: reaktywacja (added: 2020-12-14) 

  Taszycka, Anna (Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, 2018)
  "Z przyjemnością sięgnęłam po drugie wydanie książki Mirosława Przylipiaka Kino stylu zerowego. Egzemplarz pierwszego wydania z 1994 roku, z podtytułem Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, mam na półce i w ciągu ...