Now showing items 21-40 of 220

 • Odpowiedzialność kursanta i instruktora oraz egzaminowanego i egzaminatora w razie spowodowania wypadku w komunikacji (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2004)
  Artykuł omawia zaprezentowaną na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego problematykę odpowiedzialności za wypadek drogowy osoby szkolonej w zakresie kierowania pojazdem samochodowym lu b zdającej egzamin na prawo jazdy oraz ...
 • Normatywna erozja – Uwagi o patologii procesu legislacyjnego w systemie politycznym III RP (added: 2020-10-13) 

  Borkowski, Robert (Wydawnictwa AGH, 2005)
  "Praworządność jest jednym z trzech fundamentów demokracji obok wolności i swobód politycznych oraz sprawiedliwości społecznej. Jesteśmy niewolnikami praw po to, abyśmy mogli stać się wolni – głosił Cycero, gdyż właśnie ...
 • High tea consumption diminishes salivary 17beta-estradiol concetration in Polish women (added: 2014-06-07) 

  Kapiszewska, Maria; Miśkiewicz, Małgorzata; Ellison, Peter T.; Thune, Inger; Jasieńska, Grażyna (Cambridge University Press, 2006)
  We hypothesized that among reproductive-age women consuming large quantities of tea, the production of estradiol would be suppressed. It has been shown that catechins and theaflavines, the major constituents of tea, inhibit ...
 • Inicjacja i śmierć. Obsesje Nicolasa Roega (added: 2020-12-16) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2006)
  The aurhoress introduces us to the filmmaking of the British director, its typical storylines and themes, concentrating on an analysis of two films: 'Walkabout' and 'Don't Look Now'. By selecting the films whose focus is ...
 • Współczesne biblioteki i ich nowa rola w życiu mieszkańców miast (added: 2020-10-16) 

  Palej, Anna; Homiński, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2007)
  Budynki bibliotek przeżywają obecnie okres wyjątkowej koniunktury. Projektowane przez znakomitych architektów zajmują często najbardziej prestiżowe lokalizacje w mieście. Rozkwit tego typu obiektów budzi zdziwienie w ...
 • Opłaty melioracyjne a opłaty inwestycyjne (added: 2020-11-30) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Na początku 2002 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, które zastąpiło Prawo wodne z 1974 r. Prawo wodne przyjęło jako naczelną, wynikającą z Konstytucji, zasadę zrównoważonego rozwoju, dostosowując do niej zadania, ...
 • Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury technicznej (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Opłaty adiacenckie z punktu widzenia teoretycznego należą do prawnofinansowej instytucji dopłat, stanowiących obok podatków i opłat daniny publiczne. Opłaty adiacenckie uregulowane są u stawą z dnia 21 sierpnia 1997 ...
 • Opłata planistyczna jako dochód własny gminy (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Z dniem 1 stycznia 1995 r. zaczęła funkcjonować nowa prawnofinansowa instytucja opłaty planistycznej, zwana najczęściej w literaturze i orzecznictwie rentą planistyczną, będąca opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...
 • Surfikcja Przygody człowieka Poczciwego Franciszki i Stefana Themersonów (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2007)
  The authoress re-examines one of the first experimental avant-garde films made in Poland in an inter-war period of 1918-1939. She identifies its auto-thematic elements and tries to find out what roles they play in a film ...
 • Pozorny świat, prawdziwe problemy Dyskretny urok patologii w filmach Claude'a Chabrola (added: 2020-10-12) 

  Preizner, Joanna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
  "Czy można nazwać pesymistycznym twierdzenie, że ludzie żyją wśród pozorów, w świecie opartym na fałszywych zasadach, często wręcz absurdalnych, i że to właśnie prowadzi do alienacji?' Claude Chabrol nigdy się z tym nie ...
 • Wajdy portret podwójny (added: 2020-10-12) 

  Preizner, Joanna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
  "Historyk filmu, decydując się na napisanie książki poświęconej Andrzejowi Wajdzie, staje przed trudną decyzją. Może bowiem napisać biografię Mistrza, może napisać monografię jego dzieł, może skupić się tylko na jednej ...
 • Koniec prywatności? (added: 2017-04-12) 

  Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2008)
 • Opłaty adiacenckie z tytułu scalania i podziału nieruchomości (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2008)
  "Opłaty adiacenckie uregulowane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która zastąpiła ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Doszło wówczas ...
 • Bent, czyli bliżej Becketta (added: 2020-12-15) 

  Taszycka, Anna (Instytut Sztuki Pan; Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE, 2008)
  The authoress analyses 'Bent', a Sean Mathias film from 1997. The action of the movie takes place in the 1930s, in Nazi controlled Germany. The main character of the film, Max (Clive Owen) ends up in concentration camp in ...
 • Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej (added: 2014-07-15) 

  Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008-12)
  The paper presents the results of research carried out in July and August 2008 in all tax chambers in Poland, taking into account the changes which took place in tax administration in the last 5 years. The aim of the ...
 • Stosunek Wspólnot Europejskich do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (added: 2014-12-12) 

  Wierzbińska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009)
 • Powstawanie i kontynuacja państw Afryki Subsaharyjskiej: od państwa jurydycznego do empirycznego (added: 2020-11-20) 

  Srogosz, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009)
  The problem of weakness of state structures in the Sub-Saharan Africa results from international law conditions of decolonization. The postcolonial states were created on the basis of the self-determination of “colonial ...
 • Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego (added: 2020-12-07) 

  Srogosz, Tomasz (Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych, 2009)
  "Zjawisko upadłości państwa wymaga pogłębionej analizy nie tylko politologicznej, ale i prawnomiędzynarodowej. Trzeba bowiem odpowiedzieć na wiele ważnych pytań: 1) jakie konsekwencje prawnomiędzynarodowe niesie za sobą ...
 • Farmy miejskie - przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast (added: 2020-10-16) 

  Palej, Anna (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2010)
  Idea miejskiej produkcji żywności przeżywa okres gwałtownego rozwoju na całym świecie. Obecnie uprawy miejskie spotykamy zarówno w krajach rozwijających się, jak i w krajach bogatego Zachodu, gdzie przybierają one różne ...
 • Strefa przejściowa (added: 2020-10-16) 

  Palej, Anna; Homiński, Bartłomiej (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2010)
  Niniejszy artykuł przypomina pokrótce różne, zarówno tradycyjne, jak i współczesne sposoby podejścia do zagadnień kształtowania granicy pomiędzy domeną prywatną a publiczną. Według autorów może to być wykorzystane w procesie ...