Now showing items 61-80 of 122

  Title
  Polska telewizja publiczna jako "łup polityczny" [1]
  Portrayal of the Egyptian Revolution in the Polish media [1]
  Poziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępne [1]
  Prawda i fikcja literacka w powieści Igora Newerlego "Wzgórze Błękitnego Snu" [1]
  Promocja zdrowia - realizm czy utopia? [1]
  Promoting The Image Of a Country In The International Arena. Case Study: Taiwan [1]
  Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości [1]
  Przesiedlenie i repatriacja Polaków z Azji Środkowej w 1946 r. [1]
  PUBLIC DIPLOMACY AS TAIWANESE DIPLOMACY’S ESSENTIAL TOOL [1]
  Rola partii politycznych w działalności Rady Związkowej Republiki Federalnej Niemiec [1]
  Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów [1]
  RPM nie zawsze godzą w interes publiczny: bliżej zindywidualizowanego podejścia do wertykalnego ustalania cen odsprzedaży? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III SK 44/13 [1]
  Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego [1]
  Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji [1]
  Społeczeństwo obywatelskie w dobie social media [1]
  Stosowanie norm francuskiego Kodeksu handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej w świetle aktów notarialnych [1]
  Stosunek Wspólnot Europejskich do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy [1]
  System finansowania partii politycznych w RFN [1]
  Szkoła jako środowisko wspierające kształtowanie prozdrowotnych postaw - kontekst pedagogiczno-zdrowotny [1]
  Światowe Dni Środków Komunikowania Społecznego [1]