Now showing items 1-1 of 1

  • Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy (added: 2018-08-23) 

    Rej-Kietla, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    W procesie leczenia autonomia pacjenta wyznacza zakres oraz warunki ingerencji medycznej. W relacjach lekarz – pacjent autonomia powinna być rozumiana, jako zakaz podejmowania terapii bez wyraźnej zgody pacjenta. Zgoda ...