Now showing items 1-1 of 1

  • Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu (added: 2019-05-22) 

    Mrozek-Dumanowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    Ze wstępu: "Nieodzownym warunkiem modernizacji pojmowanej jako ciągły proces rozwoju ekonomicznego i społecznego jest w ujęciu wielu autorów zachodnich postępująca laicyzacja. Pewnym wyłomem w tym poglądzie było pojawienie ...