Now showing items 1-1 of 1

  • Palestyńska władza narodowa osiem lat po Arabskiej Wiośnie (added: 2019-04-02) 

    Bojko, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Wbrew nadziejom Palestyńczyków wybuch Arabskiej Wiosny, zamiast przyśpieszyć pozytywne przemiany doprowadził do pogorszenia sytuacji w regionie i samej Autonomii Palestyńskiej. Zostały zatrzymane oczekiwane procesy ...