Now showing items 1-1 of 1

  • Zakres kognicji sądu polubownego (added: 2019-07-01) 

    Maciąg, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    "Władysław Siedlecki określił sąd polubowny jako sąd niepaństwowy, „powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem, mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego”. Sąd polubowny czerpie swą ...