Now showing items 1-1 of 1

  • Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka (added: 2014-11-20) 

    Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Związek zaburzeń odżywania ze stylem życia, nawykami żywieniowymi oraz uwarunkowaniami psychospołecznymi jest oczywisty. Powodują one zagrażające życiu następstwa somatyczne, a także psychiczne i społeczne. Cel badań: ...