Now showing items 1-1 of 1

  • Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych (added: 2018-07-18) 

    Borek, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    W artykule przedstawiona została specyfika postępowania w przedmiocie zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych na tle istoty, funkcji i celu postępowania zabezpieczającego. Autor defi niuje przesłanki zabezpieczenia ...