Now showing items 1-2 of 2

  • Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego (added: 2019-05-14) 

    Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Z wprowadzenia: "Południowa Tajlandia od blisko 200 lat stanowi klasyczny przypadek obszaru pogranicza kulturowego, językowego i etnicznego - podręcznikowy niemal przykład trudnych i napiętych stosunków lokalnej ludności ...
  • Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii (added: 2019-04-15) 

    Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    "Jednym ze sposobów wyjaśniania procesów narodowotwórczych jest etnosymbolizm. Przyjmuje on za kluczowe dla powstawania narodów odwoływanie się do historycznego dziedzictwa, wspólnych mitów, zbiorowej pamięci oraz ...