Now showing items 1-1 of 1

  • Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu (added: 2019-04-23) 

    Marczewska-Rytko, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    Z wprowadzenia: "Definiując pojęcie populizmu, Jerzy Szacki wskazał jego trzy ujęcia. W pierwszym znaczeniu populizm jest utożsamiany z pojęciem demofilii i oznacza idealizowanie ludu, w drugim stanowi synonim demagogii, ...