Now showing items 1-1 of 1

  • Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich (added: 2019-06-17) 

    Biliński, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Odwoływanie się do wierzeń przedchrześcijańskich, pojmowanych jako pierwotność etniczna, charakteryzuje zarówno grupy religijne o charakterze formalnym, zarejestrowanym (Zrzeszenie Wiary Rodzimej, Rodzimy Kościół Polski, ...