Now showing items 1-1 of 1

  • Partnerstwo francusko-niemieckie na przełomie XX i XXI wieku (added: 2019-05-17) 

    Koszel, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Bliższa współpraca francusko-niemiecka sięga lat 50. ubiegłego stulecia. W 1954 r. podpisany został francusko-niemiecki układ kulturalny, na mocy którego powołano do życia Komitet Studiów ds. Stosunków ...