Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów (added: 2018-05-21) 

    Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Zgodnie z jedną z definicji gamifikacja polega na wykorzystaniu technik znanych z gier fabularnych do kształtowania zachowań i postaw ludzi w sytuacjach, które grami nie są. Działania te służyć mają zwiększeniu zaangażowania ...