Now showing items 1-1 of 1

  • Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu (added: 2019-07-01) 

    Horodyski, Miłosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
    "Procesy, jakie może dostrzec uważny obserwator doniesień medialnych, określane wspólną nazwą globalizacja albo globalizm^ najczęściej definiowane są publicznie poprzez system zaprzeczeń, a więc szereg twierdzeń, mówiących ...