Now showing items 1-1 of 1

  • Cesarstwo (zachodnie?) Karola Wielkiego (kilka kontekstów i uwag) (added: 2018-06-29) 

    Szlachta, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Artykuł omawia problemy związane z przyczynami pojawienia się i procesem kształtowania cesarstwa na Zachodzie, które pojawiło się w 800 r. po Chr., a także stosunek cesarza Karola względem papiestwa. Z uwzględnieniem ...