Now showing items 1-1 of 1

  • Czynniki ryzyka i bezpieczeństwa w uprawianiu narciarstwa (added: 2020-01-08) 

    Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Celem artykułu jest wskazanie zasadniczych czynników ryzyka występującego przy uprawianiu narciarstwa zjazdowego i turystyki narciarskiej zarówno o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym. Rozważania nad ryzykiem w ...