Now showing items 1-20 of 847

 • Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w XXI w. (added: 2019-04-17) 

  Habas, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Polska odegrała istotną rolę w polityce Unii Europejskiej wobec Ukrainy, jednak wydarzenia ostatnich lat w tym kraju nie skłaniają do optymizmu, opadł też entuzjazm związany z „pomarańczową rewolucją”. ...
 • Wyzwania w dostosowaniu się Polski do wymogów polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (added: 2019-04-17) 

  Piziak-Rapacz, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Dostosowanie prawa do unijnych wymogów jest nieodłącznym warunkiem członkostwa państw Wspólnoty, dotyczy również sektora energetycznego. Niesie to za sobą wiele korzyści i ograniczeń – z jednej strony ...
 • Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii (added: 2019-04-17) 

  Ślusarczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Światowy kryzys gospodarczy, który był następstwem m.in. zapaści rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., odcisnął swoje piętno także na gospodarce Słowenii – kraju ...
 • Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie (added: 2019-04-17) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Wybory parlamentarne w jesieni 2011 r. to okazja, by po raz kolejny polskie partie polityczne sformułowały swoje stanowisko wobec udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w operacji ISAF (International ...
 • Anarchistyczna Utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych? (added: 2019-04-17) 

  Modrzejewska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "U początku rozważań poświęconych filozofii polityki, pojęcie άναρχία było odczytywane w sposób wyłącznie pejoratywny – jako brak rządu i chaos. Hobbesowska wizja świata pogrążonego w bezprawiu, przedstawionego jako bellum ...
 • Kontrowersje Polsko-Niemieckie wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w Traktacie Lizbońskim (added: 2019-04-17) 

  Stankiewicz, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "W 2004 r. po raz piąty rozszerzono UE, tym razem o 10 państw, w tym Polskę. Rozszerzenie UE było możliwe dzięki zawarciu w 2001 r. kompromisu pomiędzy zwolennikami pogłębienia wewnętrznej integracji wspólnoty a państwami ...
 • Globalizacja a budowanie tożsamości mniejszości narodowej w kraju wieloetnicznym na przykładzie Mniejszości Romskiej w Rebublice Macedonii (added: 2019-04-17) 

  Vanevska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Struktura etniczna istotnie determinuje sytuację państwa. Struktura jednonarodowa jest znacznie mniej skomplikowana niż wielonarodowa, a z ekonomicznego punktu widzenia – o wiele tańsza. Krótko mówiąc, państwo wielonarodowe ...
 • Dwudziestolecie traktatów Polsko-Niemieckich. O historii i teraźniejszości: refleksje posła-sprawozdawcy w procecie ratyfikacyjnym (added: 2019-04-17) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Mija właśnie dwadzieścia lat od zawarcia traktatów polsko-niemieckich, stawiających przysłowiową kropkę nad „i” nad trudnym procesem normalizacji stosunków polsko-niemieckich. Mam na myśli przede wszystkim proces normalizacji ...
 • Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych (added: 2019-04-17) 

  Chucherko, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Stosunki polsko-rosyjskie obfitują w wiele niewyjaśnionych, wywołujących liczne kontrowersje wydarzeń. Jest to wynikiem trudnej historii i zawiłych polsko-rosyjskich dziejów. W pewnym momencie jednak uświadomiono sobie, ...
 • Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech (added: 2019-04-17) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Opracowanie skrótowo przedstawia konsekwencje w Niemczech japońskiej katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie 11 marca 2011 r. Utrzymujące się od kilku miesięcy trudności w jej opanowaniu przyspieszyły ...
 • Maroko – Uprzywilejowany partner Unii Europejskiej (added: 2019-04-17) 

  Diawoł, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  z wprowadzenia: "Maroko zajmuje szczególne miejsce w polityce eurośródziemnomorskiej. Od roku 1995 aktywnie uczestniczy w Partnerstwie Eurośródziemnomorskim, od 2004 przyjęło nową formę współpracy bilateralnej z Unią ...
 • Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej (added: 2019-04-17) 

  Fiałek, Sandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Energia w codziennym życiu człowieka jest niezbędna do funkcjonowania i praktycznie wszechobecna. Energia stała się istotnym zagadnieniem nie tylko dla jednostki, ale i dla całego globu ziemskiego. Na ...
 • The end of the Bernardin era (added: 2019-04-17) 

  Weigel, George (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Cardinal Joseph L. Bernardin died on November 14, 1996, after a moving and profoundly Christian battle with pancreatic cancer that edified Americans across the political and religious spectrums. Fourteen years after his ...
 • Musings on mortality (added: 2019-04-17) 

  Zuckert, Catherine H. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Death is a pervasive fact of human existence that both unites and divides us. The rational capacity that distinguishes human beings from other animals allows us to know—in a way more instinctively regulated creatures ...
 • Religion and religiosity in The United States (added: 2019-04-17) 

  Młodzianowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Considering the lack of attention paid to religious topics in European popular journalism and scholarly magazines, the noticeable interest in religiosity and passionate discussions on the issue in the United States is ...
 • A new order of religious freedom (added: 2019-04-17) 

  Neuhaus, Richard John (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "More than he wanted to be remembered for having been President, Mr. Jefferson wanted to be remembered as the author of the Virginia “Bill for Establishing Religious Freedom.” In his draft of that bill he wrote: “The ...
 • Why values are precious? (added: 2019-04-17) 

  Uberman, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "There is a long-standing superstition that values calls for sacrifices in real life to be compensated by God in the eternal one. Consequently the picture of an honest follower of certain moral rules has been strongly ...
 • The theological-political predicament of American Jewry (added: 2019-04-16) 

  Mittleman, Alan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Leo Strauss, in an autobiographical aside, spoke of being in the grip of a “theological political predicament” as a young man. He meant by this something like the following. For modern Jews the constellation of religious ...
 • The place of religion in the American public square: Christianity, civil religion, and the enduring contribution of Richard John Neuhaus (added: 2019-04-16) 

  McClay, Wilfred M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "It is a rather daunting task to address the place of religion in American public life. The question is so rich, so complex, and often so divisive, even contentious. It brings together the two things that American folk ...
 • Providence and democracy (added: 2019-04-16) 

  Mansfield, Harvey C. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Alexis de Tocqueville was a liberal, but, as he once wrote, a “new kind of liberal.” For us, no feature of his new liberalism is more remarkable than the alliance between religion and liberty that he saw in America and ...