Now showing items 1-20 of 1720

 • Ontologia bytu chorego (added: 2019-06-17) 

  Orbik, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Celem artykułu jest uchwycenie ontologicznej struktury bytu ludzkiego jako istoty duchowo-cielesnej. Zanim przystąpimy do dalszych rozważań, spróbujmy dokonać wyjaśnienia kluczowych występujących tutaj pojęć: ontologia ...
 • Aktywność wolnoczasowa seniorów jako profilaktyka, terapia, jako styl i sens życia (added: 2019-06-17) 

  Panek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  (...) "Ktoś nazwał kiedyś starość czasem pożegnań. Spostrzeżenie to wydaje się słuszne. Rzeczywiście, w okresie starości przychodzi się nam niejeden raz pożegnać: z życiem zawodowym, z pewnymi rolami społecznymi i ...
 • Stosunek do umierania i cierpienia - na przykładzie wolontariuszy krakowskiego hospicjum (added: 2019-06-17) 

  Kuźma, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Człowiek żyjący obecnie w czasach postindustrialnych musi sprostać wielu nowym wyzwaniom ery globalizacji opartej na wiedzy. Uwikłany w problemy codzienności zazwyczaj nie zastanawia się nad kresem swojego ...
 • Ludzie starsi w rodzinach wiejskich a system wsparcia dla nich w pomocy społecznej (added: 2019-06-17) 

  Kycia, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Mimo ciągle postępującego rozwoju nauk zajmujących się badaniem problemów wieku starszego i bogatszej wiedzy o potrzebach osób w podeszłym wieku — sytuacja naszych seniorów - czy tych mieszkających w miastach, czy na ...
 • Opieka domowa nad seniorami w USA na przykładzie stanu Illinois (added: 2019-06-17) 

  Litawa, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W artykule przedstawiono założenia organizacyjne opieki domowej oraz kilka istotnych danych dotyczących osób starszych zamieszkujących stan Illinois. Główne zagadnienie ukazane zostało na tle ogólnej, społeczno-demograficznej ...
 • Rodzina w obliczu choroby - wybrane zagadnienia (added: 2019-06-17) 

  Makiełło-Jarża, Grażyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Paradygmat systemowego ujmowania rodziny pozwala na stwierdzenie, że choroba dotyka nie tylko osobę chorującą, ale na zasadzie przyczynowości cyrkularnej wpływa na wszystkich członków rodziny, a w efekcie na całokształt ...
 • Opiekun osoby starszej (added: 2019-06-17) 

  Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Celem opracowania jest przedstawienie modeli opieki rodzinnej, środowiskowej i instytucjonalnej oraz zakresu zadań opiekunów człowieka starego, rekrutujących się z najbliższej rodziny, środowiska i instytucji ...
 • Starość w wypowiedziach młodzieży i dorosłych (added: 2019-06-17) 

  Szmigielska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Psychologia biegu życia (life-span) podkreśla wieloaspektowość i wielokierunkowość zmian zachodzących w okresie starości (nazywanej w tym nurcie późną dorosłością). Dzięki takiemu podejściu starość przestała być na ...
 • „Odczytywanie" współczesności. Możliwości, ograniczenia, funkcje społeczne i życiowe (added: 2019-06-17) 

  Szmyd, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "1.Tytułem wprowadzenia zaczniemy od stwierdzenia ogólnego: - Świat współczesny, świat z „tu i teraz”, wymaga nowego „odczytania”, „poznawania i przemyślenia na nowo”. Co oznacza to lapidarne i na pozór trochę przesadne w ...
 • Problemy ludzi przewlekle chorych w opiniach osób udzielających im pomocy w środowisku zamieszkania (added: 2019-06-17) 

  Bocheńska-Seweryn, Maria; Kluzowa, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Jednym z uderzających paradoksów współczesności jest dostrzegalny - mimo niezaprzeczalnych postępów medycyny - wzrost odsetka osób niepełnosprawnych w poszczególnych społeczeństwach. Do zwiększenia ich udziału przyczynia ...
 • Współczesna literatura jako forma wsparcia społecznego w walce z chorobą (added: 2019-06-17) 

  Gizella, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Termin ‘wsparcie społeczne’ pojawił się w literaturze fachowej w latach 70. ubiegłego wieku i od tamtego czasu gra ważną rolę w badaniach dotyczących wpływu stresu na psychiczne i fizyczne funkcjonowanie człowieka^ ...
 • Terapia kulturowa i edukacyjna wobec choroby (added: 2019-06-17) 

  Aleksander, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Zarówno lekarze, jak i przedstawiciele innych kategorii zawodowych związanych z lecznictwem, od wielu lat zwracają uwagę na trzy niepokojące zjawiska, których doświadcza człowiek hospitalizowany — często przez długi ...
 • Instytucjonalny system wsparcia osób starszych (added: 2019-06-17) 

  Bielec, Dorota; Kupczyk, Agata; Pająk, Iwona; Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Celem artykułu jest przedstawienie instytucjonalnego systemu wsparcia osób starszych w kontekście diagnozy zakresu prosenioralnej polityki społecznej i jakości pracy socjalnej realizowanej w małopolskiej i krakowskich ...
 • Rodzina w żałobie - wpływ doświadczenia utraty na funkcjonowanie rodziny jako systemu (added: 2019-06-17) 

  Kuleta, Małgorzata; Wasilewska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Śmierć kogoś bliskiego jest jednym z najbardziej tragicznych - jeśli nie najtragiczniejszym - zdarzeniem w życiu. Reakcja żalu po stracie rozpatrywana bywa zazwyczaj przede wszystkim w odniesieniu do ...
 • Mcdonaldyzacja starości (added: 2019-06-17) 

  Kusio, Urszula (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W środowisku socjologów panuje dosyć zgodne przekonanie, że prognozy raczej im się nie udają. Współczesny proces depopulacji Europy zdaje się to przekonanie potwierdzać. Bo chociaż to zadziwiające, ale jeszcze na początku ...
 • Poczucie sensu życia ludzi młodych i ich stosunek do starości (added: 2019-06-17) 

  Huget, Patrycja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Późna dorosłość, nazywana potocznie starością należy do najbardziej zróżnicowanych okresów w ontogenezie. Ustalenie prawidłowości, dotyczących przeżywania ostatniego etapu życia sprawia badaczom wiele trudności, przede ...
 • Doświadczenie anoreksji psychicznej - perspektywa rodziców pacjentek (added: 2019-06-17) 

  Józefik-Chojnacka, Olga; Józefik, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Ostatnie trzy dekady przyniosły ogromny wzrost żachorowań na zaburzenia odżywiania się, w tym szczególnie na anoreksję i bulimię psychiczną. Uwarunkowania obu zaburzeń sąbardzo złożone i obejmują obok czynników ...
 • Wzajemność jako reguła moralna ujęcie antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne (added: 2019-06-17) 

  Bierówka, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Analitycy współczesności zwracają uwagę na dynamikę przeobrażeń w obrębie relacji międzyludzkich, która jest wynikiem zmian zachodzących w różnych aspektach funkcjonowania współczesnego człowieka. Opisując jego kondycję ...
 • Czynności referendarza sądowego w sprawach z zakresu prawa spadkowego (na tle noweli kodeksu postępowania cywilnego z dnia 24 sierpnia 2007 roku) (added: 2019-06-17) 

  Malczyk-Herdzina, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w przypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy nia kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. ...
 • Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych sejmu w stosunku do ustawy budżetowej (added: 2019-06-17) 

  Litwin, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Co roku jesienią nadchodzi dla rządzących trudny okres, gdy Konstytucja zmusza Radę Ministrów do podjęcia wysiłku w celu przedstawienia parlamentowi do uchwalenia projektu ustawy budżetowej. Uchwalenie budżetu to ...