Now showing items 1967-1986 of 2096

  Title
  You Can't Run, But You Can Hide: A Critical Look at the Fight or Flight Response in Psychophysiological Detection of Deception [1]
  Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. [1]
  Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku [1]
  Z genezy pojęcia obywatelstwa [1]
  Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa [1]
  Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych [1]
  Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim [1]
  Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy [1]
  Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych [1]
  Zabójca z motywów seksualnych [1]
  Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej [1]
  Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji [1]
  Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym [1]
  Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka [1]
  Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych z Domu Dziecka [1]
  Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej [1]
  Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne [1]
  Zachód i islam. Postawy ludzi dwóch światów [1]
  Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013–2014) [1]
  Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie [1]