Now showing items 2338-2357 of 2761

  Title
  W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  W kierunku nowoczesnej organizacji–reforma instytucjonalna administracji celnej w Polsce [1]
  W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty [1]
  W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej [1]
  W poszukiwaniu fontanny młodości – podłoże genetyczne długowieczności oraz procesów starzenia [1]
  W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie [1]
  W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej [1]
  W przededniu pierwszego konfliktu ustrojowego. Debata w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego o usamodzielnieniu radców stanu w komisjach rządowych na przełomie 1815 i 1816 r. [1]
  W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem [1]
  Wachstum und schulden in Europa [1]
  Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych [1]
  Walka informacyjna - przedsiębiorstwo - globalizacja [1]
  Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy [1]
  Warunki efektywności szkolenia podstawowego w kontekście procesu kształtowania kadrowego potencjału Policji [1]
  Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych [1]
  Ways of Revealing Resistance Against Polygraph Testing [1]
  Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego [1]
  Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście [1]
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szanse i ograniczenia w terapii [1]
  Wdrażanie międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce [1]