Now showing items 1124-1143 of 2749

  Title
  O co nam chodzi gdy pytamy o prawdę w historii? [1]
  O etnografię rodzimowierstwa. Wpsorwadzenie do etnografii zakonu zadrugi "północny wilk" [1]
  O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych [1]
  O metodzie rozumowań w etyce bezpieczeństwa [1]
  O naturalności rzek [1]
  O nowych formach aktywności obywatelskiej [1]
  O piętnujących i piętnowanych – psychologiczne aspekty relacji piętnowania [1]
  O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom I • • • r • • II* ubiegającym się o zamówienie publiczne [1]
  O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny [1]
  O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu [1]
  O racjonalny system kar i środków karnych [1]
  O skuteczności polityki Polski wobec Rosji; Ukrainy I Białorusi [1]
  O świadomości jako socjologicznej kategorii teoriopoznawczej [1]
  O świadomości prawnej szlachty w czasach stanisławowskich i potrzebie jej badania [1]
  O urzeczywistnieniu gry i mistyfikacji rzeczy [1]
  O ułatwieniach w dostępie do źródeł archiwalnych dotyczących prawa sądowego w Królestwie Polskim [1]
  O zachowaniu tradycyjnych wierzeń i zwyczajów na Tajwanie [1]
  O zbędności jednego z typów uprzywilejowanych zabójstwa – dzieciobójstwo w polskich kodeksach karnych [1]
  O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego (1841-1919) [1]
  Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze [1]