Now showing items 769-788 of 2025

  Title
  Na czym polega fenomen Baracka Obamy? [1]
  Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych. Prawo pisane i dzieła prawnicze w praktyce sądu krakowskiego i dobczyckiego [1]
  Nach dem Ende der strategischen Partnerschaft. Deutschland auf der Suche nach einer neuen Russlandstrategie [1]
  Nadzieje i porażki Akcji Afirmatywnej [1]
  Nagroda wypłacana sportowcowi, a składnik majątku małżonków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12 [1]
  Nahnu kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej [1]
  Najnowsze techniki biologii molekularnej w profilaktyce przewlekłych zakażeń wirusowych [1]
  Najwyższa Izba Kontroli – 90 lat tradycji naczelnego organu kontroli państwowej [1]
  Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu [1]
  Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 2006. Neokonserwatywna wizja świata prezydenta George'a Busha [1]
  Narodowy Bank Polski na tle Europejskiego Systemu Banków Centralnych [1]
  Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków [1]
  Narodziny i pierwsze lata polityki imigracyjnej Francji (1945–1952) [1]
  Narodziny idei integracji w Europie po II wojnie światowej [1]
  Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie? [1]
  Naród i etnoregionalizmy w Tajlandii [1]
  Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego [1]
  Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki [1]
  National structure of Donbas in the focus of the hybrid war in Ukraine [1]
  NATO, The Warsaw Pact, and the Nature of International Alliances: Theoretical expectations and the Empirical Record [1]