Now showing items 917-936 of 2749

  Title
  Main features of polygraph examiners training [1]
  Management-based approach to the reform of the vocational training [1]
  Manhattan – niekończący się dialog. Przegląd wybranych wysokościowców na Manhattanie w kontekście wizji miasta idealnego Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera [1]
  Markov switching in stochastic variance. Bayesian comparison of two simple models [1]
  Marokańskie organizacje pozarządowe a prawa kobiet berberyjskich [1]
  Maroko po "Rewolucji". Kierunki przemian społeczno-politycznych [1]
  Maroko – Uprzywilejowany partner Unii Europejskiej [1]
  Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej [1]
  Masowe uczestnictwo osób jako przesłanka reglamentacji organizowania zgromadzeń, imprez masowych i pozostałych imprez artystycznych i rozrywkowych [1]
  Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości [1]
  Mcdonaldyzacja starości [1]
  Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008–2012) [1]
  Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia [1]
  Mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych [1]
  Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki [1]
  Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów [1]
  Media w kształceniu [1]
  Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym [1]
  Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych [1]
  Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny [1]