Now showing items 662-681 of 2449

  Title
  Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej [1]
  Kapitał ludzki – ekonomiczny czynnik aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [1]
  Kara grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a sankcje prawa finansowego – problem podwójnego „karania” deliktów skarbowych [1]
  Karny charakter instytucji przepadku świadczenia z art. 412 k.c. [1]
  Karta bankowa w ujęciu a rt. 2 7 8 Kodeksu karnego [1]
  Kask narciarski dla dzieci – ale jaki? [1]
  Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech [1]
  Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda [1]
  Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego” René Girarda [1]
  Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979–2017) [1]
  Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016 [1]
  Keloidy - łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wynik zaburzeń gojenia [1]
  Key European Communities and European Union treaties and accord in the case law of the German and the Polish Constitutional Tribunals [1]
  Key Issues in the Higher Education of Civil Security and Property Protection [1]
  Kierkegaard a Szestowowska koncepcja zagrożeń autentyczności egzystencji [1]
  Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników [1]
  Kilka słów o karze – ujęcie ogólne [1]
  Kilka uwag do projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w kontekście ochrony praw i wolności obywatelskich [1]
  Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE [1]
  Kilka uwag na temat prawnego z różnicowania darowizn kościelnych w świetle praktyki administracyjno-sądowej [1]