Now showing items 508-527 of 2761

  Title
  Fake news – niebezpieczeństwo w mediach [1]
  Fallout of the Arab Uprisings for HAMAS as a non-state armed actor in the middle east [1]
  Families with intellectually disabled children - psychosocial problems and support in the republic of Bulgaria [1]
  Faza oceny, analiza techniczna wariantów oraz faza wdrożenia w procedurze minimalizacji odpadów [1]
  Features of Obligations Pertaining to Legal Services Delivery in the Light of Ukrainian Law and Practice [1]
  Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa wobec fundamentalizmu separatyzmu i terroryzmu islamskiego [1]
  Federacja Rosyjska wobec Arabskiej Wiosny [1]
  Federalizm paryskiej „kultury" i jego twórcy - Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski [1]
  Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji [1]
  Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej [1]
  Fenomen współczesnego pogaństwa - między nieświadomością a świadomością [1]
  Field and Laboratory Polygraph Examinations [1]
  Field Examination Certain PTenomena Related to Electrodermal Activ [1]
  Filmowa twórczość Gaspara Noe w perspektywie teorii teatru okrucieństwa Antonina Artauda [1]
  Filozofia polityczna Dantego w świetle traktatu De monarchia [1]
  Financial Action Task Force (FATF) – koncert mocarstw finansowych? [1]
  Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina 1663–1676 [1]
  Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu " Europa dla obywateli" [1]
  Fińska koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle Agendy 2030. Wybrane aspekty [1]
  First Attempts at Practical Use of Instrumental Lie Detection [1]