Now showing items 219-238 of 2761

  Title
  Can social security enter the door of private law? [1]
  Can the prohibition of age discrimination balance the labour market? [1]
  Catholicism in The United States: Between liberalism and conservatism [1]
  Cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych a doktryna ministra spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Adama Jerzego księcia Czartoryskiego [1]
  Cele kształcenia obywatelsko-państwowego w myśli politycznej emigracyjnych narodowców (1945-1989) [1]
  Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku [1]
  Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości jako instytucja ułatwiająca dochodzenie roszczeń w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym [1]
  Cesarstwo (zachodnie?) Karola Wielkiego (kilka kontekstów i uwag) [1]
  Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała [1]
  Charakterystyka aktywności politycznej mniejszości niemieckojęzycznej we Włoszech [1]
  Charakterystyka nieformalnych struktur podkultury przestępczej [1]
  Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN [1]
  Charter of Maryland as an Example of Proprietary Colonial Charter [1]
  Charts of the 'Innocent' Subjects in the Searching Peak of Tension Tests [1]
  Charyzmatyczni przywódcy i obietnice odnowy–populizm na przykładzie Bułgarii i Rumunii [1]
  Chicago: Birthplace of Modern Polygraphy [1]
  Chicago: Where Polygraph Becomes a Science [1]
  Chiny i Rosja wobec globalnych wyzwań zmian klimatu [1]
  Chiny w koncepcji „polityki polskiej” emigracyjnego Stronnictwa Narodowego [1]
  Chiny wobec światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008+ [1]