Now showing items 136-155 of 2761

  Title
  Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania [1]
  Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwośći ich praktycznego wykorzystania [1]
  Badania nad działalnością legislatur — interdyscyplinarny obszar nauki [1]
  Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP [1]
  Badania poligraficzne w systemie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa [1]
  Badania sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z powiatu tarnowskiego [1]
  Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów [1]
  Balancing Human Dignity, Life and Security. On Dogmatic Structures of Fundamental Rights in Times of Terrorism [1]
  Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej [1]
  Barack Obama - koniec czy nowy rozdział amerykańskiego dylematu? [1]
  Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech [1]
  Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii [1]
  Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku [1]
  Bałtycka "Zimna Wojna". Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim [1]
  Bengalscy muzułmanie - od autonomii do niepodległego państwa [1]
  Beyond The Veil. Some Sociological Remarks on Muslim Feminism and The „Hijab" [1]
  Bezdomność jako kwestia społeczna [1]
  Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém [1]
  Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii współpracy USA i ChRL z państwami regionu [1]
  Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne [1]