Now showing items 1941-1960 of 2005

  Title
  Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych sejmu w stosunku do ustawy budżetowej [1]
  Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej [1]
  Zatrucia grzybami jadalnymi [1]
  Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej [1]
  Założenia i implementacja programu polskiego rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku [1]
  Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa [1]
  Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym [1]
  Zewnętrzne czynniki ekonomiczne transformacji Niemiec Wschodnich [1]
  Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy [1]
  Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu [1]
  Zintegrowane zarządzanie środowiskiem jako instrument dotrzymania standardów jakości środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych [1]
  Zjawisko uniwersalizacji kulturowej jako wymiar procesu globalizacji [1]
  Zmiana postanowienia oddalającego żądanie w postępowaniu nieprocesowym. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r., sygn. II CSK 718/10 [1]
  Zmiany hiperpigmentacyjne jako niepożądany efekt działania wybranych leków [1]
  Zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w erze ponowoczesnej a ustrojowa przyszłość instytucji samorządu terytorialnego w Polsce [1]
  Zmiany w autonomicznej i traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej w XXI W. inicjatywy i działania polskiej prezydencji [1]
  Zmiany w lokalnym zarządzaniu sprawami publicznymi w Polsce jako efekt zawarcia porozumień Okrągłego Stołu [1]
  Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych [1]
  Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane [1]
  Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym [1]