Now showing items 1861-1880 of 2749

  Title
  Rzeczpospolita w dobie demokracji szlacheckiej, czyli tzw. polska anomalia? [1]
  Rzeczywistość prawna i społeczna w kontekście realizacji paradygmatu normalizacji życia osób z niepełnosprawnością [1]
  Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 kodeksu cywilnego [1]
  Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny [1]
  Samobójstwa w Tatrach w latach 2000-2010 [1]
  Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) [1]
  Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia [1]
  Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia [1]
  Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej [1]
  Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości [1]
  Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski [1]
  Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesów podstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP [1]
  Samozatrudnienie kobiet na polskim rynku pracy. Próba analizy zjawiska [1]
  Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku [1]
  Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region [1]
  Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapists [1]
  Search for New Tests [1]
  Searching for the justification of American hawks' policy [1]
  Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku [1]
  Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu [1]