Now showing items 1281-1300 of 2005

  Title
  Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich [1]
  Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu [1]
  Reformy administracji publicznej - ujęcie personalistyczne [1]
  Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy [1]
  Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa. Wybrane zagadnienia [1]
  Regulacje prawne określające ramy opieki zdrowotnej osób przybywających do Polski jako uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, ich wykrywania, leczenia i zapobiegania [1]
  Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami [1]
  Rejestr Należności Publicznoprawnych [1]
  Rejestrowe prawa rzeczowe w pojazdach mechanicznych w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 roku [1]
  Reklama społeczna jako jedna z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym [1]
  Rekonstrukcja Iraku i Syrii jako obszarów pokonfliktowych (2003–2018) [1]
  Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat [1]
  Relacje arabsko-irańskie w subregionie Zatoki Perskiej [1]
  Relacje Polski i Ukrainy 2010–2015 – ukraiński punkt widzenia [1]
  Relewancja i redundancja w tekstach o treści politycznej [1]
  Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych [1]
  Religion and american foreign policy: Contesting the obvious [1]
  Religion and America’s politics of peoplehood [1]
  Religion and politics in The Shining city: How the “Winthrop message” became the “Reagan message” [1]
  Religion and religiosity in The United States [1]