Now showing items 1241-1260 of 2005

  Title
  Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata [1]
  Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku [1]
  Przesłanki sprawnej administracji publicznej [1]
  Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie [1]
  Przyczyny Izraelskiej Interwencji w Libanie w lipcu 2006 roku [1]
  Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich [1]
  Przyczyny wojny domowej w Libanie w latach 1975-1990 [1]
  Przyczyny wyjazdu z Polski - najnowsza emigracja [1]
  Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO [1]
  Przyroda, cywilizacja, kultura w reflekcji Adama Mickiewicza [1]
  Przysięga w śledztwie allewiacyjnym w Królestwie Polskim w świetle akt powiatowych wieluńskich, zamojskich i łukowskich do 1866 r. [1]
  Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej [1]
  Przywództwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Kryzys czy ewolucja modelu? [1]
  Psychologia religii w Polsce. Punkty zwrotne i współczesne wyzwania [1]
  Psychological Aspects of the Quadri-Track Zone Comparision Technique and Attendant Benefits of its Inside Track [1]
  Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego [1]
  Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie [1]
  Psychologiczne koncepcje umiejętności czytania ze zrozumieniem [1]
  Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych [1]
  Psychomanipulacyjne oddziaływanie sekt na świadomość jednostki [1]