Now showing items 1001-1020 of 2749

  Title
  Modernizacja zajęć edukacyjnych w uczelni. By student miał poczucie własnej skuteczności [1]
  Monitorowanie procesow binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych [1]
  Motywy zainteresowania Szwecji koncepcją Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej [1]
  Moving beyond Hermit Kingdoms. Korea in Burma's foreign policy [1]
  Możliwe przesłanki i następstwa włączenia Obwodu Kaliningradzkiego do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej [1]
  Możliwości podmiotowe rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a Wielkiej Brytanii [1]
  Możliwości współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy [1]
  Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in primary health care [1]
  Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century [1]
  Multilateralizm i partnerstwo strategiczne w dyplomacji Heiko Maasa (marzec 2018 – marzec 2019) [1]
  Musings on mortality [1]
  Muzułmanie w świecie zachodnim. Stare i nowe tożsamości [1]
  Muzułmańska chusta a idea laickości we współczesnej Francji [1]
  Muzułmańskie prowincje Tajlandii jako przedmiot polityki rządu centralnego [1]
  My point of view... [1]
  Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna [1]
  Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego [1]
  Młodzież ukraińska w Polsce. Problemy integracji [1]
  Młodzież wszechpolska wobec Kościoła i katolickiej nauki społecznej. Katolickie państwo narodu polskiego – reaktywacja [1]
  Na czym polega fenomen Baracka Obamy? [1]