Now showing items 601-620 of 2005

  Title
  Konserwatyzm i etatyzm we współczesnej myśli społeczno-politycznej islamu [1]
  Konstelacje polityczne na Bliskim Wschodzie w okresie Zimnej Wojny (1946-1990) [1]
  Konstrukcja matki, która „wychowuje sama” w niemieckim ustawodawstwie [1]
  Konstytucja 3 maja 1791 roku na tle koncepcji ustrojowych oświecenia [1]
  Konstytucja Księstwa Warszawskiego 1807. Polska odmiana bonapartyzmu [1]
  Konstytucyjne prawo do prywatności a bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny [1]
  Konstytucyjno-prawne aspekty wolności religijnej w Niemczech w świetle orzecznictwa najwyższych sądów [1]
  Konstytucyjno-prawne problemy otwarcia krajowego porządku prawnego na prawo unijne na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie europejskiego nakazu aresztowania [1]
  Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców [1]
  Konteksty edukacji XXI wieku. Analiza psychopedagogiczna [1]
  Konteksty rozwojowe i społeczne rodziny w perspektywie doświadczeń i przekonań młodego pokolenia – analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje [1]
  Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy [1]
  Kontrowersje Polsko-Niemieckie wokół modyfikacji mechanizmu decyzyjnego UE w Traktacie Lizbońskim [1]
  Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej [1]
  Kontrowersje wokół Gazociągu Północnego-implikacje dla państw regionu Morza Bałtyckiego [1]
  Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne) [1]
  Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem [1]
  Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy – kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi [1]
  Korupcja w samorządzie terytorialnym - patologia władzy czy koszt transformacji? [1]
  Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes [1]