Now showing items 561-580 of 2005

  Title
  Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego” René Girarda [1]
  Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979–2017) [1]
  Keloidy - łagodne nowotwory tkanki łącznej powstające w wynik zaburzeń gojenia [1]
  Key European Communities and European Union treaties and accord in the case law of the German and the Polish Constitutional Tribunals [1]
  Kierkegaard a Szestowowska koncepcja zagrożeń autentyczności egzystencji [1]
  Kilka słów o karze – ujęcie ogólne [1]
  Kilka uwag do projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w kontekście ochrony praw i wolności obywatelskich [1]
  Kilka uwag na temat polskiej polityki migracyjnej w rocznicę 10-lecia członkostwa w UE [1]
  Kilka uwag z okazji 13. rocznicy podpisania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską [1]
  Klasa robotnicza w transformacji struktury społecznej [1]
  Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej [1]
  Kobiece czy męskie? Gesty adaptacyjne w dialogu publicznym [1]
  Kobiety i wojna. Genderowy wymiar konfliktu syryjskiego [1]
  Kodeks samurajski Bushido a normy moralne i etyka społeczna [1]
  Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych [1]
  Kompetencje dorosłych Polaków związane z poszukiwaniem informacji przez Internet. Znaczenie kontekstu społecznego [1]
  Kompetencje innowacyjne dla rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie [1]
  Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać? [1]
  Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne [1]
  Komponent ryzyka w transformacji struktury społecznej [1]