Now showing items 501-520 of 2005

  Title
  Innowacje w aktywizowaniu seniorów w Polsce [1]
  Innowacje w edukacji – grywalizacja w procesie dydaktycznym [1]
  Innowacyjność w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy jako czynnik rozwoju biznesu [1]
  Innowacyjny model „Nauka – Sztuka – Edukacja” w praktyce wczesnoszkolnego kształcenia plastycznego [1]
  Inspiracje intelektualne teorii kultury i społeczeństwa Herberta Marcusego [1]
  Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA [1]
  Instytucja wywłaszczenia a prawo do własności jako prawo człowieka [1]
  Instytucjonalizacja współpracy Unii Europejskiej z państwami Maghrebu w latach 1995–2010 [1]
  Instytucjonalny system wsparcia osób starszych [1]
  Integracja a transnarodowa migracja wahadłowa (na przykładzie Polaków w Wiedniu) [1]
  Integracja akademicka widziana oczami studentów z Ukrainy [1]
  Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej [1]
  Integracja wsparcia społeczno-pedagogicznego dziecka i rodziny w środowisku wiejskim [1]
  Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną [1]
  Interes publiczny w radiofonii i telewizji. Zagadnienia wybrane [1]
  Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego [1]
  Interesy, cele i oczekiwania Polski w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej [1]
  Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane [1]
  Interrogations using а polygraph in Russia: 15 years of legal application [1]
  Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej [1]