Now showing items 21-40 of 2643

  Title
  Adaptacja prawa polskiego do wymogów unijnego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012) [1]
  Adaptacja rozważań nauk o zarządzaniu o kulturze organizacyjnej do teorii i praktyki naukowych dociekań familiologii [1]
  Adaptation of Law of Ukraine to the EU Law in the Context of European Traditions of Private Law [1]
  ADHD i choroba Aspergera a wykluczenie społeczne [1]
  Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? [1]
  Administracja publiczna istotnym elementem w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi [1]
  Adwokat w postępowaniu cywilnym w sprawach objętych przymusem adwokackim na terenie b. zaboru austriackiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia [1]
  Afganistan w polskich badaniach naukowych. Zarys chronologii i problematyki [1]
  Afryka podzwrotnikowa: cywilizacja i kultura [1]
  Age discrimination in employment: unanswered questions? [1]
  Agencja Praw Podstawkowych Unii Europejskiej. O najnowszym pomyśle inżynierii społecznej [1]
  Agencyjna Administracja Publiczna - zarys problemu [1]
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Agresja i przemoc w przestrzeni sacrum [1]
  Agresja w ruchu drogowym – aspekty psychologiczne [1]
  Agroturystyka w gminie Czorsztyn [1]
  Aimone Cravetta w sprawie Antoniego Sburlatusa i Franciszka de Abiate [1]
  Akademia Sztuki Wojennej – między tradycją a przyszłością [1]