Now showing items 2641-2660 of 2710

  Title
  Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych [1]
  Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane [1]
  Zmienność wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zależności od procedury jego wykonania u pacjenta z kontrolowanym idiopatycznym nadciśnieniem tętniczym [1]
  Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowego Polski [1]
  Znaczenie Arabskiej Wiosny [1]
  Znaczenie białego wywiadu w zachowaniu płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP – zarys problemu [1]
  Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec [1]
  Znaczenie ćwiczeń służb oraz podmiotów funkcjonujących w dziedzinie bezpieczeństwa dla ich gotowości operacyjnej do działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach [1]
  Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych [1]
  Znaczenie handlu dla współpracy polityczno-gospodarczej Niemiec z Rosją w wymiarze historycznym i współczesnym [1]
  Znaczenie komunikacji społecznej w dobie nowych technologii na przykładzie promocji idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2015 r. [1]
  Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego [1]
  Znaczenie opactwa premonstrateńskiego w Brzesku-Hebdowie w strukturze zakonu i Kościoła w XIV–XV wieku [1]
  Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970–2000 [1]
  Znaczenie populizmu w wewnętrznej i zagranicznej polityce Rosji w XXI w. [1]
  Znaczenie pracy osób pozbawionych wolności na przestrzeni dziejów [1]
  Znaczenie regionu śródziemnomorskiego w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa [1]
  Znaczenie Rosji dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec [1]
  Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych [1]
  Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego – zarys problemu [1]