Now showing items 1-1 of 1

  • Architecture à penser. Architektoniczne uwarunkowania pracy myśliciela (added: 2021-06-24) 

    Stec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    W niniejszym artykule podjęto temat zależności między predyspozycją intelektualną człowieka a miejscem jego życia. Jako metodę pracy przyjęto analizę przykładów z historii architektury, ikonografi i i refleksji nad ...