Now showing items 1-1 of 1

  • Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych (added: 2014-07-15) 

    Mielus, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Nieuzasadnione wydaje się przeciwstawianie dwóch rodzajów poznania rozumowego i zmysłowego. Istotne jest uznanie tych dwóch źródeł poznania, jako uzupełniających się w procesach podejmowania decyzji. Z dyskryminowaniem ...