Now showing items 1-1 of 1

  • Internet w Polsce (added: 2014-10-23) 

    Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Artykuł jest próbą konfrontacji najważniejszych z punktu widzenia rozwoju rynku polskich mediów po 1989 roku zjawisk, związanych z rozwojem Internetu. Analiza obejmuje dwie dekady: lata 1989-1999, czyli okres użytkowania ...