Now showing items 1-1 of 1

  • Hierarchia i problemy demograficzne miast wschodniego pogranicza Polski (added: 2014-02-28) 

    Brzosko-Sermak, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Polskie miasta nadgraniczne stały się przedmiotem badań ze względu na specyficzne położenie, które w zasadniczy sposób wpływa na ich możliwości rozwojowe. Badania objęły obszary północno-wschodniej i wschodniej Polski, ...