Now showing items 1-1 of 1

  • Gospodarcze zastosowania algorytmów genetycznych (added: 2014-06-20) 

    Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ekonometria jako nauka zajmująca się ustalaniem za pomocą metod statystycznych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu gospodarczym może być stosowana jako narzędzie prognozowania i analizy zjawisk ekonomicznych. ...