Now showing items 1-1 of 1

  • Problem ubóstwa: uwarunkowania, korelaty, czynniki składowe (added: 2014-04-29) 

    Frysztacki, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Czy warto definiować lub ewentualnie „definiować” ubóstwo? Z pewnością tak i naturalnie doświadczamy wielu takich prób oraz ujęć, o zróżnicowanych podstawach konceptualno-teoretycznych i dążeniach do precyzji (stąd ...