Now showing items 1-1 of 1

  • Człowiek w przyrodzie. Wartości ekologiczne i przedsiębiorczość (added: 2017-05-12) 

    Gałkowski, Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2006)
    Artykuł prezentuje wartości, których nośnikiem jest przyroda (biologiczne, kulturowe, ekonomiczne). Ochrona środowiska musi odbywać się nie tylko ze względu na człowieka, ale również ze względu na samoistność wartości jaką ...